Calcalist


No more posts
Untitled-133.jpg

12 במרץ 2020

מנכ"ל קבוצת יעדים, מוטי אברג'יל, מסביר איך החברה שהקים פיצחה את השיטה להגיע לדירה וליהנות משואה גבוהה על הכסף - גם אם מדובר בהון עצמי צנוע למדי. "כשמאתרים נכסים זולים ב-30% ממחיר השוק, שער הריבית כבר לא רלוונטי"


Untitled-122.jpg

17 בפברואר 2019

מנכ"ל קבוצת יעדים, מוטי אברג'יל, מסביר איך החברה שהקים פיצחה את השיטה להגיע לדירה וליהנות משואה גבוהה על הכסף - גם אם מדובר בהון עצמי צנוע למדי. "כשמאתרים נכסים זולים ב-30% ממחיר השוק, שער הריבית כבר לא רלוונטי"